Työnantajamielikuvan vahvistaminen, osa 1.

Rekryprosesseihin panostetaan paljon ja ne ovat monesti monimutkaisia sekä yhä enemmän aikaa vieviä kaikkine eri vaiheineen ja ulottuvuuksineen. Kilpailu on kovaa monella alalla, niin työpaikoista kuin työntekijöistä. Hakijoita on satoja tai jopa tuhansia avoinna oleviin paikkoihin ja jokainen haluaa saada sen parhaan paikan, sekä samaan aikaan jokainen työnantaja haluaa löytää kandidaattien joukosta sen yhden timantin. Miten tämä ”match” saavutetaan ja miten siihen voi vaikuttaa?

Employer branding ja työnantajamielikuvan vahvistaminen valokuvilla

Valokuvien merkitys työnantajamielikuvan luonnissa ja sen vahvistamisessa on valtava. Nykypäivän digitalisoituneessa maailmassa monet ensivaikutelmat luodaan verkossa ja monet tutkimukset kertovat, kuinka ensivaikutelma luodaan muutamassa sekunnissa. ”What you see is what you get.”

Joten kannattaa pitää huoli siitä, että kuvat ovat mahdollisimman lähellä todellisuutta ja uskottavia. Kannattaa suunnitella kokonaisuutta siltä kantilta, kuin jokainen paikka olisi avoinna, vaikka todellisuudessa haussa olisi vain yksi. Näin kuvista tulee pitkäikäisempiä ja koko projektista kustannustehokkaampi.

Tässä blogissa käytetyt kuvat on tehty LIDL Suomi Ky:lle.

Kuvien monipuolisuus

On hyvä ottaa kuvia eri positioista työpaikalla ja kertoa kuvin, mitä kukin tekee työssään.

Monessa yrityksessä on monta erilaista osaajaa ja monelle hakijalle saattaa olla tärkeää nähdä myös muut roolit, vaikka oma potentiaalinen työnkuva olisikin organisaatiossa ainut laatuaan. Samalla on mahdollisuus myös luoda mielikuvia mahdollisista etenemismahdollisuuksista yrityksessä.

Usein kuvamaailma luodaan arkisista tilanteista, joista välittyy samalla yrityksen kulttuuri. Näitä voivat olla esimerkiksi tapaamiset asiakkaan kanssa, kohtaamiset käytävällä kollegan kanssa, kahvitauot sekä palaverit, kokoukset ja koulutustilaisuudet.

Kuvituksessa auttaa myös päivittäisessä käytössä olevat tavarat, jotka viittaavat yrityksen tuotteisiin ja palveluihin tai em. kohtaamisiin ja erilaisiin tilanteisiin.

 

Kuvien aitous

Asiakaslupauksen täyttäminen on äärimmäisen tärkeää myyntiorganisaatioissa, oli sitten kyseessä pieni tai suuri, tuotteita tai palveluita myyvä yritys. Tulee muistaa, että myös rekryprosessissa käydään kauppaa. Mitä lähempänä kuvissa näkyvä toimintaympäristö, ihmiset ja näiden välinen vuorovaikutus sekä kuvista välittyvä tunne on todellisuutta, sitä todennäköisemmin sopiva hakija myös kiinnostuu paikasta.

Työhyvinvoinnin merkityksestä puhutaan paljon ja siihen myös satsataan yhä enemmän, niin terveyden, kuntoilun kuin yleisen viihtyvyyden, toimitilojen sisustuksen ja ominaisuuksien kautta. Työntekijän saamat työnhyvinvointiedut ja työtilojen viihtyvyys ovat valtteja monissa rekryprosesseissa. Niihin saattaa tottua helposti, kun ne näkee joka päivä, mutta niitä ei tule pitää itsestäänselvyytenä, vaan niistä tulee olla ylpeä ja ne kannattaa näyttää kaikille.

Arvot kuvissa

Erityisen tärkeää on tuoda esiin yrityksen arvot, sillä ne tulisi jokaisen työntekijän ja myös hakijan ”allekirjoittaa”. Arvojen tulisi aina näkyä jokaisen yrityksen tavassa toimia. Niiden pitäisi heijastua kaikkiin, aina johtajasta ruohonjuuritasolle asti.

Arvojen tiedostaminen alkumetreiltä asti vaikuttaa myös parhaan ”matchin” sitoutuneisuuteen. Sillä mitä lähempänä työpaikan arvot ovat työntekijän omia, sitä todennäköisemmin tämä myös kokee tekevänsä arvokasta työtä arvostettuna työntekijänä ja arvostaa myös saamaansa työpaikkaa enemmän ja viihtyy siinä myös pitkään. 

Kuvien kiehtovuus

Aitouden rinnalle tarvitaan usein ripaus rehellistä särmää. Jotain, mikä houkuttaa katsojaa ja saa tämän kiinnostumaan. Se voi olla positiivisuutta, lempeyttä ja iloa kaikilla kasvoilla tai tyylikästä eleganssia tavaroiden yksityiskohdissa. Vertaansa vailla olevaa yhteishenkeä ja samaan hiileen puhaltamista uniikilla tavalla. Jotain, mikä erottuu muista ja on oikeasti olemassa. Se ”juttu”, jonka vuoksi jokaisen tulisi haluta teille töihin.

Mikä tekee teidän yrityksestä juuri teidän yrityksen?

Mistä olette tunnettuja? Tai mistä haluaisitte olla tunnettuja?

Mitä hyvää teistä puhutaan selän takana?

Mikä on teidän brändi? Näyttäkää se ja vahvistakaa sitä.