Tuotekuvaus ja brändikuvaus

Brändi- ja tuotekuvaus 

Tuotekuvaus on tapa esitellä tuotteita visuaalisesti, jotta asiakkaat saavat paremman käsityksen niistä. Tuotekuvauksen pointti on välittää tuotteesta mahdollisimman selkeä kuva, jolloin katsoja ymmärtää millainen tuote on kyseessä. Brändikuvaus puolestaan keskittyy kertomaan yrityksen brändistä, sen arvoista, persoonallisuudesta ja siitä, miten se erottuu kilpailijoista.

Brändikuvaus auttaa luomaan vahvan ja tunnistettavan brändin identiteetin, kun taas tuotekuvaus auttaa myymään yksittäisiä tuotteita tehokkaasti. Yhdessä ne voivat muodostaa tehokkaan kokonaisuuden markkinoinnissa.

Tuotteista tarvitaan aina sekä selkeitä tuotekuvia, että brändikuvia, joihin ostaja samaistuu. Autan näissä mielelläni!

KUDE: brändi- ja tuotekuvaus

Vilikkala: brändi- ja tuotekuvaus

Lue lisää tuote- ja brändikuvauksesta mm. näistä blogeista:

Tiedätkö mitkä on tuotekuvauksen tärkeimpiä asioita? ->

Kolme syytä somekuviin panostamiseen. ->

Virtuaaliassarien brändikuvitus ->

Viisi vinkkiä tuotekuvaukseen ->

Somekuvien suunnittelu ja toteutus pienyrittäjänä ->